Alapszabály

Az Egyesület közhasznú tevékenységei a Khtv. 26. par. c/ pontja szerint:

 • tudományos tevékenység, kutatás
 • kulturális örökség megóvása
 • műemlékvédelem
 • környezetvédelem

Az egyesület tevékenységét akként kívánja megvalósítani, hogy az a magánszemélyek és szervezeteik széles körét érintse. A fenti közhasznú célok elérése érdekében az egyesület kiemelten fontosan kezeli a magyarországi kulturális turizmus fejlődését, ezen belül az egyesület feladata:

 • támogatni a műemlékvédelem és az idegenforgalom állami, szakmai és társadalmi szervezeteinek tevékenységét, elsősorban koordinációs feladatok vállalásával,
 • támogatni a kastélyok, kúriák és egyes más történeti épületek tulajdonosait, kezelőit, hasznosítóit; elsősorban szakmai és érdekképviseleti tevékenységgel, valamint az anyagi források - kedvező hitelek, támogatások, befektetések, stb. - felkutatásával és megszerzésében,
 • elősegíteni a magyarországi - védett és nem védett - kastélyok, kúriák és egyes más történeti épületek szakszerű helyreállítását és méltó hasznosítását, a hazai történeti épületállomány értékének megőrzését,
 • elősegíteni a hazai idegenforgalom fejlesztését, elsosorban a kulturális, az ifjúsági, a "zöld" és a sport-turizmus egyes célpontjainak kialakítását és azok gazdaságos és hatékony működtetését,
 • hozzájárulni a helyreállított kastélyok széleskörű bemutatásához és megismertetéséhez, a magyar és a külföldi közönséggel,
 • bevonni a bemutatásra méltó és alkalmas kastélyokat az európai kulturális idegenforgalom szervezett hálózatába,
 • részt venni a kulturális turizmus nemzetközi tapasztalatainak honosításában, elterjesztésében és alkalmazásában,
 • kidolgozni és terjeszteni a felújításra váró, illetve minőségi javítást igénylő kastélyok és más történeti épületek hasznosítási stratégiáit,
 • feltárni és népszerűsíteni a felújításra váró kastélyok és más történeti épületek hasznosítási lehetőségeit, és ezekhez megtalálni a megfelelő partnereket,
 • részt vállalni a kastélyok helyreállítását és idegenforgalmi szolgáltatásaik javítását célzó beruházásokban, elsősorban szakértői és koordinációs tevékenységgel.

2.2. A fenti célok és feladatok érdekében az Egyesület

 • széleskörű szakmai együttműködést alakít ki a tulajdonosokkal, az idegenforgalom, a műemlék-, természet- és településvédelem magyar és külföldi, illetve nemzetközi szervezeteivel, felsofokú oktatási intézményekkel, pénzügyi szervezetekkel és pénzintézetekkel, minisztériumokkal és más állami szervezetekkel, megyei és helyi önkormányzatokkal, fejlesztési irodákkal, ügynökségekkel, és más partnerekkel,
 • részt vesz hasonló célokat vállaló nemzetközi szövetségekben,
 • információs és adatbázist hoz létre,
 • ismeretterjesztő és szakértői tevékenységet folytat,
 • könyv- és lapkiadói tevékenységet folytat,
 • díjakat alapít és adományoz,
 • alapítványokat hozhat létre,
 • támogatja szakmai tanulmányok, projektek és szakvélemények készítését, fordítását és honosítását,
 • támogatja és segíti a tagok, illetve a tagszervezetek önálló tevékenységét